O nasGrupa kapitałowa DL Invest Group działając na zasadach funduszu private equity opiera swoją działalność  na projektach inwestycyjnych związanych z rynkiem  nieruchomości komercyjnych.Zasadniczym założeniem inwestycji prowadzonych w ramach DL Invest Grup jest osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału stosując optymalizacje projektów, w szczególności poprzez angażowanie się na wczesnym etapie realizacji projektu, wykorzystując specyfikę regionu oraz bazując na doświadczeniu i strukturze kapitałowej grupy składającej się ze spółek inwestujących oraz świadczących usługi na rzecz podejmowanych inwestycji. W ramach działalności inwestycyjnej Grupy gwarantujemy najwyższą jakość i bezpieczeństwo każdej inwestycji realizowanej na zasadach długoletniej strategii inwestycyjnej, opartej na zdywersyfikowanym portfolio oraz stabilnym wzroście wartości aktywów obejmujących blisko 2.000.000 m² nieruchomości, które podlegają ciągłemu rozwojowi celem podniesienia jakości i wartości poszczególnych projektów.Strategia:


Długoletnia strategia inwestycyjna DL Invest Group jest realizowana w ramach następujących założeń, których celem jest stworzenie i dostosowywanie portfolio odpornego na zmiany koniunkturalne opartego na projektach, które:


a) gwarantują stabilny wzrost wartości nieruchomości w związku doskonałym doborem lokalizacji idealnie wpisującej się w specyfikę danego regionu i panujących warunków w ramach danego segmentu nieruchomości, przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów nabycia nieruchomości poprzez angażowanie i weryfikację projektu na wczesnym etapie realizacji;


b) generują stałe przychody zabezpieczone długoletnimi umowami z renomowanymi najemcami;


c) osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu przy zachowaniu dywersyfikacji, jakości i bezpieczeństwa poprzez kontrolę i realizację projektu od momentu wyszukania i przygotowania lokalizacji, aż po ostateczną realizację i komercjalizację projektu.

Scroll up Scroll down